תאריך שעה שם טלפון מקום הפגישה
06.07.2017 00:00 תל אביב
16.07.2017 00:00 תל אביב
19.07.2017 00:00 תל אביב
29.08.2017 00:00 תא
29.08.2017 00:00 ,K TCHC
04.09.2017 00:00 חיפה
11.09.2017 00:00 תל אביב
17.10.2017 00:00 תל אביב
26.10.2017 00:00 בודפשט
22.11.2017 00:00 אשדוד
06.12.2017 00:00 באר שבע
הדפס