בית > כתבות ומאמרים > מעבר לקריירה שניה > פיננסים והשקעות

להוון או לא להוון זו השאלה

היוון בעת פרישה מצה"ל האם כדאי לפורש להוון או לא ? התשובה אינה פשוטה אלא נבחנת במספר מרכיבים- בסקירה זו נציג את מרביתם. אין לראות בה תחליף להכוונה הרשמית של מינהל הפרישה בצה"ל או תחליף ל ייעוץ רואה חשבון מטעם מנהל הפרישה באשר לכדאיות ההיוון או כתחליף לתכנון פיננסי פנסיוני  באשר לאפיקי ההשקעה של כספי ההיוון.
 
 חשוב !!   יש לזכור כי סקירה זו נועדה לסייע לך כגולש "ביטחונט" להבין טוב יותר את נגזרות ההחלטה באשר לביצוע היוון , היא נכונה ליום פרסומה ,
כיום יש לרוב הפורשים מצה"ל להוון ל 6 שנים, ל10 שנים ולכל החיים,עם השנים ירד בהדרגה כמות הזכאים להוון ל10 שנים וההיוון יתייצב על היוון ל 6 שנים בלבד כנהוג בשירות המדינה (החל מילידי 67). את ההפרש יוכל הפורש לקבל כהלוואה "משלימת היוון" בריבית בנקאית די אטרקטיבית ולצרכים אישיים בלבד (מותנה בלקיחת היוון של 6 שנים).

אפיקי השקעה! של כספי היוון+ משלימת היוון - ישנם אפיקי השקעה רבים התלוייים בשווקים ובתפיסת עולמך כאדם ומשקיע.
נקדים ונאמר כי מי שיהוון בסופו של יום אדם סולידי בגישתו לכסף ויבצע היוון רק כדי להנות מהטבות מס או ניהול סיכונים (כמו רווקים/יחידניות וכדומה) נציע לו לבחון פוליסת חיסכון שיודעת להסדיר תזרים חודשי סולידי שיפצה על כך במינימום סיכונים בדמות מוצר האנונה (לחברי ביטחונט מפגש אישי ללא עלות).
 
וכעת לנימוקים בעד נגד ובכלל...
 

למה להוון
1.סגירת חובות /התחייבויות ,במקרים אלה של חובות עליהם אתה משלם ריבית אפקטיבית גבוהה מ3% לשנה ,אתה יכול  לקחת את סכום כספי הפרישה או חלקו  ולהקטין את ההחזר החודשי אותו משלםלדוגמא למשכנתא (בדרך כלל אתה גם משלם ריבית גבוהה מ3% וגם ריבית ,ביטוח מבנה וביטוח חיים ל2 בני הזוג)
עם זאת, צריך לזכור כי אם ניזקק בהמשך להלוואה אחרת היא תהא יקרה בעשרות מונים  ולכן יש לחשוב ולהיוועץ בחלופות נוספות טרם ה"ריצה"  לסילוק המשכנתא (שהיא לרוב הלוואה זולה כשלעצמה).
2.מיסוי : המיסוי החודשי על הגמלה "מתעלם" מסכום ההיוון והפורש משלם מס רק על יתרת הקצבה ברוטו (במצטבר מס הכנסה + מס בריאות + ביטוח לאומי מסתכם בסכום לא מבוטל).
3.במקרה (חס וחלילה) של מוות לאחר הפרישה וביצוע היוון,המשפחה תזוכה בגמלה חודשית מלאה בהתעלם מהסכום שהוון.גלגל הצלה למשפחה שפתאום מאבדת את האב או האם   קרא עוד נקודה חשובה למחשבה לחד הורי או גרוש עם ילדים - הגדלת ביטוח החיים כפיצוי על אובדן ההכנסה לילדים 
4.בעלי שכר גבוה במיוחד,במקרה של קצונה בכירה או שכר קובע גבוה מאוד – ניתן לבחון  אפשרות היוון לכל החיים (כנתון רקע צריך לזכור שתוחלת החיים עולה ולכן יש להתייחס בכך בתחשיב)
  אנו ממליצים לא לבצע זאת טרם שנועצתם באנשי מקצוע והגעתם למסקנה חד משמעית שזו החלטה הנכונה ביותר לכם כפרט .
5.זכאות לאבטלה, פורשים זכאים לדמי אבטלה אבל רק להשלמה של הפער בין תעריף ביטוח לאומי לגובה הגמלה הצבאית,כלומר ככל שגובה הגמלה הצבאית יהיה נמוך כך יגבר הסיכוי לקבל השלמה לקצבת דמי אבטלה.(במקרה זה מדובר בעיקר בבעלי קצבה ברוטו לאחר היוון  שאינה גבוהה במיוחד). לכן היוון מגדיל את הסיכוי להימנות בקטגוריה זו .
נתון זה חשוב במיוחד בתקופות של אי העסקה ומעבר בין תפקידים בקריירה שנייה. 

6. אופק מימוני- לקיחת ההיוון מאפשרת לכם בטווח של עד 4 שנים ליטול הלוואה משלימת היוון בתנאים שוק מפליגים הנכונים ליום פרסום המאמר בריבית זולה מאוד ובתנאים חלומיים כמו הבטחת ריבית ל5 שנים, סילוק בכל עת ללא קנס ורשת ביטחון למשפחה בדמות אי החזרת יתרת ההלואה על ידי היורשים במידה וחלילה תלך לעולמך.

7. רווקים /רווקות ללא ילדים -אם חלילה תלכו לעולמכם טרם עת! אין לכם "שארים" על פי חוק ולכן המדינה תפסיק לשלם את הגימלה שלכם והמשפחה לא תוכל להנות מכספים אלה. לכן מומלץ לשקול ברצינות רבה היוון + משלימת היוון מייד עם פרישתכם בכפוף ליעוץ רואה חשבון.
בתחילת המאמר הצבענו על האנונה כחלופת השקעה סולידית שתדאג להשלים לך את הפער בתזרים החודשי שלכאורה יווצר לכם.

8.יחידניות /גרושים/אלמנים שהינם הורים - אם חלילה תלכו לעולמכם בטרם עת! וילדכם יהיו מעל גיל 21 אזי גם כאן אין לכם "שארים" על פי חוק המדינה תפסיק לשלם להם גימלה יחסית ותחלוט את הקצבה החודשית שלכם. לכן מומלץ לשקול ברצינות רבה היוון + משלימת היוון מייד עם פרישתכם בכפוף ליעוץ רואה חשבון.
בתחילת המאמר הצבענו על האנונה כחלופת השקעה סולידית שתדאג להשלים לך את הפער בתזרים החודשי שלכאורה יווצר לכם.
 
 
למה לא להוון (או לפחות במה להתחשב בהחלטה שלא להוון)
1. משמעת עצמית, הפורש חייב להיות מודע למשמעת העצמית שלו והיכולת לשמור עצמו מכניסה ל"מלכודת דבש" ומפיתויים של כאשר לפתע נופל לידו סכום מזומן גדול. אם אתה מודע לחולשתך ואינך יכול לעמוד בפיתוי זה - פשוט אל תהוון.
 
2. סיכון של עלייה בשכר, לאחר ביצוע ההיוון כל עליה בשכר מעלה את החלק היחסי של התשלום החודשי בהתאם לעלייה, לדוגמא עלייה של 2% בשכר מעלה אומנם את הקובעת  אבל מגדילה  את "החוב" שעליך להחזיר ולכן גם את סכום הנטו שנכנס לבנק.נכון שבעשור זה אין העלאות שכר משמעותית ואינפלציה מסחררת אבל הכלכלה לרוב מושפעת גם מתהליכים חיצוניים  שאין לך שליטה עליהם. לכן כדאי להיות לפחות מודעים לכך.
3."קנסות" בתשלומים נלווים- בהיוון עם הפרישה,הפורש מוותר עלעד 25% משכרו ברוטו  ומקטין ע"י כך את הניכויים למס הכנסה ,ביטוח לאומי,בריאות. פעם בשנה הוא מגדיל את בניכויי היוון החד פעמים לקצובת הבראה וקצובת ביגוד (נתון זה אינו מופיע בחישובים אותם מחלק מינהל פרישה). בניגוד לדעה הרווחת משכורת יובל אינה נפגעת מביצוע היוון !!
4.מיסוי ודמי ניהול של כספים- במידה וכספי הפרישה הולכים להשקעות בשוק ההון יש לזכור כי הנך משלם דמי ניהול ומיסוי על רווחים ולא הכל ממש מגיע לכיסך (למעט אם אתה עצמאי ומנייד את הכספים בהדרגה למוצרים פטורים ממס רווח הון).

5.לא ניתן לשינוי, החלטת ! היוונת ! אין דרך להחזיר את הסכום או חלקו.
 
6. ילידי 1975 והלאה- ההיוון אינו פטור ממס ולכן שווה לשקול לא להוון או אם ברצונכם לקבל את הלוואת משלימת היוון הייחודית - שווה לשקול היוון 1% בלבד (מתוך תקרת ה 25% האפשרית)  ולזכות בהפניה למשלימת היוון (כמובן כפוף לפגישת יעוץ עם רואה חשבון ומדיניות צה"ל נכון לעיתוי הפרישה שלך) 
 
עיתוי ההיוון
1.א.כידוע היוון ניתן לבצע עד סוף שנת מס השנייה ברצף מיום השחרור או חלק ממנה(לדוגמא פורש באפריל 2017 יוכל להוון עד דצמבר  2018).
  ב. עיתוי הפניה למת"ש לביצוע היוון- יש לזכור כי תשלום ההיוון מתבצע בשכר דצמבר ,עבורו מתבצעת "גזירה" בנובמבר.לכן את הבקשה רצוי להעביר לא יאוחר מ10 בנובמבר של שנת המס בה  הינך צריך להוון (בדוגמא שלנו 10  נוב' 2018) .

 
2.תוספת יוקר במידה וידוע לך כי עומדת להתקבל או להיות מאושרת תוספת יוקר או העלאת שכר עד תום חלון הזמן שלך להוון שווה לעכב את ביצוע ההיוון ועל ידי כך למקסם את הזכאות. זאת למעט אם ידוע המועד ההיוון על החלה רטרו.

3.מקדמים, בכל מחצית השנה מחילים על הקצבה מקדם גיל המקטין את הקצבה עצמה,המידה והינך מחליט לעכב את המשיכה (לדוגמא  בגלל תוספת יוקר צפויה) אתה כביכול מפסיד מעט .
 לדעתנו, סדרי גודל אינם משמעותיים באופן יחסי למכפלה של תוספת היוקר כפול 12 משכורות המחושבות לפיצויים אבל יש להיוועץ ברואה חשבון נכון ליום פרישתך.

4. נשים נשואות- במעמד של גמלאית נשואה לא עובדת ,את זכאית להטבת מס בביטוח לאומי וביטוח בריאות. לכן אם הינך מתחילה לעבוד שווה לבחון ביצוע היוון טרם הפיכתך למעמד שכירה /עצמאית.
עם זאת, כעצמאית ניתן לבקש מעמד ל.ע.ל.ע בביטוח לאומי באמצעות רואה החשבון שלך ולהימנע מתשלום או לשלם סכום סמלי (ש52% ממנו גם ייחשבו לך הוצאה מוכרת) 
 
מטרת היוון
מטרת היוון + הלוואה משלימת היוון הינה לתת מענה לצרכים אישיים כתוצאה מהפרישה.
לכן יש לתכנן נכון את הכספים ,למקרים של פדיון משכתנא או דיור נכון ליעד את כספי הפיצויים ואילו את כספי ההיוון ומשלימת היוון לייעד לצרכים אישיים ולציין בגוף הבקשה "לצרכים אישים". אחרת הבנק יתקשה/לא יכול לאשר לך את ההיוון והלוואה.
 
פריסת מס
פריסת מס הינה הטבה של "דחיית קץ" מעין מסלול תשלומים לחוב למדינה,יש צדדים לכאן ולשם בהחלטה אם לבחור בפריסת מס על  כספי פרישה ל6 שנים אבל יש לזכור מספר נקודות חשובות:
1.אם אתה הולך להיות עצמאי או בן/בת זוגך כבר עצמאי במילא את מחויב בדו"ח שנתי כך שכדאי לבצע זאת.
2.בשנים האחרונות יש מגמה של ירידה והקלות בגובה המס השולי  כך שייתכן שכל שנה תידרש לשלם פחות ופחות וכך תחסוך כסף.
3."סימון" במס הכנסה...יש הטוענים שאינם רוצים "עסק" עם רשות המיסים אבל כיום כמעט כל המידע גלוי לכולם ובפרט אם אי פעם אתה או  בן/בת זוגתך ביקשתם החזר מיסוי כלשהו מייד נפתח לך   חיווי של נישום ויתרה מכך הרי  כל משרה כשכיר מחייבת "חשיפה" לצורך תיאום   מס..לכן לדעתנו אין ערך של ממש בטענה זו.
 
הלוואה משלימת היוון  ( וגם 6 או 10)
1.מעמד  ההלוואה - ההלוואה משלימת היון הינה הלוואה בנקאית לכל דבר, ההלוואה נתונה לשיקול הבנק ולרוב מאושרת לצרכים אישיים בלבד.
  על פי הידוע לנו (רק מניהול ידע של חברים באתרנו) ההלוואה אינה מאושרת במקרים בהם פורש מבקש אותה כתחליף למשכנתא לדירה.
2. למי שאינו זקוק להלוואה זו ויש לו אפשרות להוון ל10 שנים, הוא זוכה למעשה בפטור ממס ליותר שנים ובכך יש לו יתרון מבחינת  "עלות הכסף".

3.מעת לעת עולות וחוזרות שאלות למרכז לביטחון הפיננסי  לגבי עצם ההלוואה וכדאיותה 
להזכירכם - תמצית הרעיון המסדר של הלוואה זו הינה "לפצות" את הדור החדש על ביטול ההיוון מעל 6 שנים.
חשוב להדגיש כי מדובר בהלוואה ככל הלוואה וההתקשרות הינה בין הלקוח לבנק אך כוללת בתוכה כמה הטבות משמעותיות :
א.עיתוי- ניתן לממש אותה 4 שנים מיום הפרישה (אין לחץ זמנים כמו בהיוון)
ב. ניתן לפרוע את ההלוואה ללא עמלת פירעון מוקדם (ההלוואה עד גיל 65 אבל זו לא "חתונה קתולית" כמו היוון) 
ג. חלילה במקרה מוות ההלוואה מתבטלת ואינה נופלת לנטל על השארים.
ד.ריבית נמוכה יחסית אבל מדובר בריבית משתנה  כך שהריבית יכולה להשתנות במהלך חיי ההלוואה, גם לאחר שהפרט מימש את ההלוואה.
 
  עם זאת, לאחרונה נקבע כי הריבית תישמר ל5 שנים מה שנותן ללווה "שקט תעשייתי" מסוים 
ה. היקף ההלוואה- כלל שימתין הפורש  בביצוע ההלוואה, סכום  ההלוואה לה יהא זכאי  יילך ויקטן 
 
הצמדת הגמלה למדד 
החל משנת 2012 מוצמדת גמלת הפורש מצה"ל למדד המחירים לצרכן ולא לשכר משרתי הקבע.
מעבר לויכוח הערכי בנושא שארך מעל 4 שנים יש היבט כספי שיש לתת עליו את הדעת ככלי תומך החלטה אישי.
הרווח המיידי והבטוח (ללא שינוי)
א.
הפטור ממס על ההיוון למעשה מקנה לפורש הטבה מיידית ששווה הרבה כסף (אפילו בחישוב נומינלי פשוט)
ב.תשלום המס בתקופת ההיוון מקטינה את חבות המס (מס משולם לפי הברוטו לאחר היוון)
כך לדוגמא מי שגמלתו 10000 ₪ לפני היוון ו8000 ש"ח אחרי היוון משלם מס רק על 8000 השקלים

ניהול הסיכון:
הגמלה בהיותה מוצמדת למדד –מעלה גם את ההחזר, כלומר ככל שעולה השכר כך יגדל ההחזר עבור ההיוון.
אנו גם משלמים 2-3 אחוז ריבית שנתית (אומנם הלוואה לא צמודה אבל ריבית) לכן יש משמעות לאפיק ההשקעה בו יושקע ההיוון – כלומר חשוב שהתשואה בו תהא לפחות הצמדה למדד + 1-3 אחוז (תוך שלקחנו בחשבון האקטוארי את הרווח שכבר עשינו לעיל "הרווח המיידי והבטוח") .
כך לדוגמא פוליסת חיסכון בחברת ביטוח שמאפשרת אפיק הצמדה למדד ותשואה ממוצעת של 4.5% בשנה היא חלופה טובה (וגם מאפשרת נזילות ללא קנסות ועמלות) או לחילופים חיסול חוב קיים שעלותו האלטרנטיבית היא 5% +מדד . 
סיכום ביניים: 
אין נוסחא אחידה לכל אחד,לכן למי שמתחבט נכון לו לבצע שלושה מהלכים : (כולם ניתנים לרכישה בוואוצ'ר)
א.חישוב אקטוארי בסיוע רואה חשבון המוסמך לכך בחוק (לא לכולם יש הסמכה לבצע זאת מבחינת חוק).
ב.תכנון והחזרי מס בסיוע רואה חשבון
ג.בחירת אפיק השקעה באמצעות הליך תכנון פיננסי פנסיוני  סדור הלוקח בחשבון גם מוצרים ביטוחים כאפיקי השקעה.

 
היה והחלטנו להוון – מה נעשה עם הכסף ?
זו "שאלת מיליון השקל" אבל חלופות השכיחות הן נדל"ן או השקעה בשוק ההון – הכול תלוי ביכולת ובמשאבים הנוספים שעומדים לרשותנו.
לגבי המשאבים הנזילים אנו נוהגים לומר כי התשובה נמצאת בגוף השאלה..
א. פיצויים - משמעות המילה הינה "פיצוי"/הטבה עבור מאמץ שביצענו..ובו ניתן לפרגן לעצמינו בטיול משפחתי לחו"ל, רכב חדש וכדומה.
ב.  היוון - כסף זה הינו למעשה חלק משכרינו העתידי ומהווה לנו גב כלכלי חשוב, מאידך תנאיו האטרקטיביים גורמים לרבים למשוך את הכספים.
עם זאת, מאחר ומדובר בשכר עתידי שניתן לנו כהלוואה – עלינו להשקיעו בתבונה וזהירות , ודאי תסכימו שזו הצעה ששווה מחשבה..
 
אז אם בסופו של יום בחרנו לא לקנות  נדל"ן..מה קיים בשוק ההון ?
בבתי ההשקעות קיימים מוצרים מגוונים,בבנקים קיימים מוצרים מסוגים נוספים והם אף מציעים יעוץ פנסיוני ,מעמדם של יועצים אלה בבנק חדש יחסית .
במאמר זה אנו מוצאים לנכון להסב תשומת לבכם למוצר  "פוליסת החיסכון" ,מוצר בחברות ביטוח מובילות שאינו זוכה חשיפה רבה בבנקים.
לפני כחודש ייחדנו  ניוזלטר שלם עקב מאמרים מפרגנים למוצר בעיתונות הכלכלית . בגדול- מדובר במוצר חדשני, הוגן ברמה הצרכנית המאפשר סולידיות, דמי ניהול שפויים,זמינות וגמישות
מאפיינים החשובים לנו מאוד בקריירה השנייה.
לנוחותכם, אנו מצרפים בשנית את הקישור למאמרים** אודות פוליסות חיסכון ,מעמד יועצי הבנקים ומפת היועץ הפנסיוני בארץ  קרא כאן !.
 
כמו שתוכלו להתרשם  - המגוון הגדול של המוצרים ואי היכולת של מרביתנו להבינם ממש עושים "סלט בראש", לכן נכון וחשוב לדעתנו לבצע בתהליך הפרישה "תכנון פיננסי פנסיוני",
בתהליך זה אנו מתקפים את המשאבים שברשותנו לאור השינוי הצפוי באורחות החיים לאחר הפרישה ומצב השוק.
לתאום תכנון פיננסי פנסיוני ברחבי הארץ  פנה כאן !
 
סקירה זו מוגשת לנוחות הגולשים כשירות ממערכת האתר אך אינה חוות דעת מקצועית ואינה באה במקום מדיניות מנהל הפרישה בצה"ל.  
המידע בסקירה (עד פרק פריסת מס) תוקף מקצועית על ידי רו"ח יוסי סרנגה  לשעבר רמ"ד חישובים במינהל פרישה צה"ל . משרד רו"ח סרנגה ממוקם בת"א והינו ספק מנהל הפרישה בצה"ל .
המשרד מתמחה בייצוג עסקים, מיסוי בפרישה וחישובים אקטוארים מטעם בתי המשפט - לקביעת התייעצות בואוצר עם רו"ח סרנגה פנה כאן .
כמו כן סייע בהכנת הסקירה מר רפאל חג'בי לשעבר ראש חוליות חישובי פרישה במופ"ת.
 
  ==================================================================================
חשוב !!   יש לזכור כי סקירה זו נועדה לסייע לך כגולש "ביטחונט" להבין טוב יותר את נגזרות ההחלטה באשר לביצוע היוון ,היא נכונה ליום פרסומה ,אין לראות בה תחליף להכוונה הרשמית של מינהל הפרישה בצה"ל או תחליף ל ייעוץ רואה חשבון מטעם מנהל הפרישה באשר לכדאיות ההיוון או תחליף לתכנון פיננסי פנסיוני  באשר לאפיקי ההשקעה של כספי ההיוון.
* מידע נוסף ניתן לקרוא בחוברת המצוינת של מנהל הפרישה "הזכויות והחובות הכספיות בעת הפרישה מצה"ל".
** אין בהפניה למאמרים אלה לקבוע עמדה/דעה אלא ברמת ניהול ידע קהילתי בלבד.

< לכתבה הקודמת     לכתבה הבאה >