בית > כתבות ומאמרים > מעבר לקריירה שניה > פיננסים והשקעות

אשנב לביטוח הרפואי

פורש/ה יקר/ה

עם הפרישה עולות שאלות אודות הביטוחים רפואיים, מה הם מכסים והאם אין לנו כפל תשלומים , מצאנו לנכון להציע לך "אשנב" קצר לעולם הביטוח הרפואי אך איננו מתיימרים להחליף יעוץ של סוכן הביטוח ואין לראות במאמר זה משום יעוץ / הצעה / מוסמכת .
 


רובד ראשון – ביטוח רפואי הקיים לכולנו במסגרת חוק בריאות חובה.
רובד שני - קופות החולים ברובן התקשרו עם חברות ביטוח ומציעות השלמה לבטוח זה (לדוגמא "מושלם" של כללית, "זהב" של מכבי וכדומה)
רובד שלישי – ביטוח רפואי פרטי / קולקטיב (לדוגמא ביטוח "צוות" וביטוח "חבר" ) אשר נותן מענה לרוב ה"אירועים" שאינם מכוסים במסגרת הרובדים הראשון והשני.
רובד רביעי - למעשה הרובד בו נדרשת התאמה אישית לצרכים של כל אחד מאיתנו כפרט, לדוגמא:
1.
ביטוח תרופות שאינם בסל הבריאות - (ניתן גם לבצע כפל ביטוחים או הגדלה של הסכום ולקבל את כולם בזמן צרה)
2. ביטוח סיעודי - מרבית הביטוחים הסיעודיים כוללים מענה רק ל5 השנים הראשונות של מקרה הסיעוד ועד תקרה

במילים אחרות : בקרות מקרה סיעודי המבוטח יכוסה ב5 השנים הראשונות בסכום המצטבר של שניהם (קופ"ח והביטוח הפרטי ) אולם המבוטח נותר ללא פתרון מהשנה השישית ועד אחרית ימיו.

לכן נכון לשקול הרחבה של הביטוח כך שיהא מענה מהשנה השישית והלאה והמבוטח לא יפול לנטל על התזרים המשפחתי השוטף.

למידע נוסף על הביטוח הסעודי של קופת החולים לך חפש בקישור המתאים:

קופ"ח מכבי  , קופ"ח כללית , קופ"ח לאומית, קופ"ח מאוחדת

אנו מקווים שסקירה קצרה זו סייעה בידך למפות את הרבדים העיקריים בביטוחי הבריאות.
אנו שבים ומזכירים כי אין לראות במאמר זה יעוץ או המלצה המחליפה פגישה עם סוכן ביטוח המוסמך לעסוק בביטוח רפואי.


להכוונה נוספת או בחינה של תיק הביטוחים  צור קשר .

 


< לכתבה הקודמת     לכתבה הבאה >