בית > כתבות ומאמרים > מעבר לקריירה שניה > פיננסים והשקעות

פטור ממס על תקופת שרות החובה

רשויות המס החלו בשנים האחרונות ל "שים עין" על תקופות שרות החובה ולא לחשבן במסגרת הפטור ממס לפיצויי פרישה. בפועל מי שאינו מבצע פריסת מס אינו נחשף לרשויות המס ומזוכה באמצעות מת"ש, ומי שפונה לפריסת מס למס הכנסה אוטומטית מחויב על המס בהתאמה לשרות חובה, לאחרונה פנה רו"ח יוסי סרנגה לרשויות המס מתוך דאגה לפורשי צה"ל ואנו תקווה שיענו לו ויטיבו עם חברינו .המכתב מצורף לעיונך בהמשך


לכבוד
עו"ד יעל ורבה - זלינגר  ,מנהלת המחלקה הפיסיקאלית - פרקליטות המדינה

ג.נ.,
הנדון: חיוב נישומים פורשי צה"ל בגין תקופת שירות החובה
1.הנני מייצג פורשי צה"ל רבים, ומטפל רבות בסוגיות הנוגעות לגובה המס המשולם בגין מענק הפרישה.
2.מזה שנים רבות עומדת על הפרק סוגיית חישוב הפטור ממס בגין קבלת מענק פרישה על ידי פורשי צה"ל לאור הוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה: האם להכליל בתוך שנות השירות המזכות בפטור גם את שנות שירות החובה. נמסר לי כי המחלוקת הקיימת בעניין זה בין צה"ל לבין רשויות המס הובאה לפתחך, נשמעו בפנייך טיעוניהם, וכעת הצדדים ממתינים להכרעתך בנושא.
3.בתקופת הביניים, שבה המחלוקת בין הצדדים נותרה עומדת בעינה, התחייבו רשויות המס שלא לנקוט בהליכי גבייה בגין חלק החוב למס הכנסה הנובע משנות שירות החובה. הלכה למעשה, הסדר זה אינו שומר על זכויותיהם של פורשים רבים, ואלו משלמים מס מבלי שזוכים לפטור בגין שנות שירות החובה.
4.הקושי מתעורר לגבי פורשים המבקשים לפרוס את תשלום המס על פני שנות המס העוקבות לקבלת המענק, בהתאם לסעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. כל עוד משרת קבע אינו מבקש את פריסת המס, ניכוי המס מתבצע על ידי מנהל התשלומים בצה"ל, כאשר שנות השירות נכללות בחישוב גובה הפטור. לעומת זאת, כאשר הפורש מבקש לפרוס את תשלום המס, הוא נדרש לפנות לרשויות המס ואלו מוציאות שומה שאינה מכלילה את שנות השירות בחישוב גובה הפטור.
5.במצב דברים זה, ועל אף שקיימת התחייבות שלא לבצע גבייה בגין חלקו של החוב, הפורש נקלע לסיטואציה בה אין בידו ברירה, אלא לשלם את מלוא החוב. ראשית, מאחר שהמדובר באנשים הגונים ונורמטיביים שאת מרבית שנותיהם הקדישו לשירות המדינה, הם מתקשים לשלם רק חלק מהחוב שנקבע להם. שנית, מאחר שאין כל התייחסות בחוב המס שנקבע לחלקיו השונים, ואין אזכור לאבחנה בין החלק שייגבה לבין החלק שלא ייגבה, קיים חשש ממשי כי בפעל, תשלום החוב בחלקו יביא - חרף ההתחייבות - לנקיטה בהליכי גבייה. במידת הצורך, אוכל להעביר פרטים של לקוחות שטיפלתי בעניינם, שחויבו ושילמו את מלוא סכום המס, כאמור לעיל.

6.יוצא אפוא, שהתחייבותן של רשויות המס שלא לנקוט בהליכי גבייה אינה מועילה, הלכה למעשה, למי שמבקש לפרוס את תשלום המס בגין המענק, ואין חולק כי אין למנוע מפורשים זכות זו. למיטב הבנתנו, רשויות המס בחרו שלא להשהות את קביעת השומה עד להכרעה המשפטית בסוגיה מחשש שתיטען נגדן בעתיד טענה לגבי התיישנות השומה לפי סעיף 145 לפקודה. יחד עם זאת, מאחר שלמיטב הבנתנו ההכרעה המשפטית עתידה להינתן במועד קרוב, הרי החשש להתיישנות השומה איננו קיים, בעיקר לגבי מי שפורש בעת הזו או פרש בשנתיים החולפות.

7.לאור האמור, וכדי שלא ייווצר מצב בו אי הודאות במצב המשפטי פועלת לרעתם של הפורשים, אבקש כי תנחי את רשויות המס להשהות את קביעת השומה לפורשי צה"ל החולקים על גובה הפטור הניתן, ומבקשים להמתין בקביעת השומה להכרעה המשפטית שתינתן על ידך בסוגיה.

ברכה,יוסי סרנגה, רו"ח

רו"ח יוסי סרנגה - לשעבר רמ"ד חישובים במנהל הפרישה וכיום זכיין מנהל הפרישה בייעוץ לפורשי צה"ל
למידע נוסף פנה לרו"ח סרנגה כאן !


< לכתבה הקודמת     לכתבה הבאה >