ביטוח חיים "חבר" תמצית

מצורף תמצית ביטוחי חיים "חבר" להתרשמות כפי ששלחו לעמיתים במאי 2015 .
אין לראות במידע זה יותר משיתוף חברי (ובהכרח אין לראות בכך יעוץ או הצעה כלשהיא לנקיטת פעולה ,יעוץ המותר לסוכני ביטוח על פי חוק בלבד)