בית > כתבות ומאמרים > דעת יחיד - עמיתים כותבים > דת ומסורת

דעת יחיד - עמיתים כותבים

חפש מאמר :
צבא וביטחון   •   סקירות שוק ההון   •   ביקורת ספרותית   •   בריאות ואורחות חיים   •   ניהול   •   טיולים בעולם   •   אחריות חברתית   •   צרכנות   •  דת ומסורת  •   אקטואליה   •   חקירות ומודיעין   •   מורשת והנצחה   •   אנקדוטות ומשלים   •   משפט וחקיקה   •   שירה ופרוזה   •   טכנולוגיה ומחשבים   •   טיולים בארץ

פרשת שמות

שישי, 29 ינואר 2010

ספר שמות, ספר הגאולה מקדים ופותח דווקא עם אזכור שבטי ישראל "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" (שמות פרק א/א). ולמה נצרך הכתוב להזכיר לנו את זה? הרי רק בפרק הקודם קראנו על מות יעקב וברכת הבנים?  "וכי היום באים? והלא ימים להם שבאו! אלא כל זמן שיוסף קיים לא היה עליהם עול מצרים. מת יוסף - נתנו עליהם משא של מצרים. לפיכך כתב הבאים - כאילו אותו היום נכנסו למצרים". ( שמות רבה פרשה א ד"ה א, ד הבאים) . כל עוד יוסף קיים, זכו לחסות המלכות, עתה שיוסף נפטר וגם קם מלך חדש במצרים, הם נמצאים בסכנה. עכשיו מזכיר לנו הכתוב שם אחרי שם מי הם בניו של יעקב, אחיו של יוסף, שמא שכחנו אותם.
לכתבה המלאה...

פרשת ויחי פרשת ויחי

חמישי, 31 דצמבר 2009

ספר בראשית, סוגר עם פטירתו של יעקוב ופטירתו של יוסף. יוסף איננו נחשב לאב האומה, הוא איננו אחד משלושת האבות, אבל יתכן והעובדה שהחומש מסתיים דווקא במותו, מרמזת גם על כך שאין מעמדו כשאר הבנים. הוא לא שייך לאבות אבל השתייכותו לקבוצת הבנים היא ייחודית ומיוחדת כפי שהייתה לאורך כל חייו וגם כך במותו.

לכתבה המלאה...

פרשת ויגש

שישי, 25 דצמבר 2009

פגישת יוסף עם אחיו מגיעה לשיאה כשיוסף אינו יכול להתאפק ומתוודע בפני האחים: ""ולא יכול יוסף להתאפק, לכול הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי; ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו. ויתן את קולו, בבכי; ... ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף, ...ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי--וייגשו;  ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי, מצרימה (בראשית מה/א-ד).


לכתבה המלאה...

פרשת מקץ

שישי, 25 דצמבר 2009

הרבה לפני פרויד ו"פשר החלומות" שלו, התעסק חומש בראשית בחלומות בעלי משמעות מכרעת לא רק עבור החולמים עצמם אלא עבור סביבתם המיידית והרחוקה.  כך הוא חלום יעקב, כך הם חלומות יוסף שפגשנו בפרשה הקודמת וכך גם חלומות שר המשקה ושר האופים וחלום פרעה.  חוקרים רבים נסו לעמוד על טבעו של החלום, האם הוא מבטא משאלה של האדם, האם הוא  בגדר בבואה של רצונותיו, מחשבותיו ומצוקותיו? האם הוא בגדר נבואה? התגלות ה' בדרך מיוחדת?

לכתבה המלאה...

פרשת וישלח

חמישי, 03 דצמבר 2009

לאחר 34 שנות פרידה יעקב פוגש את עשו אחיו. לאחר איחוד המשפחה יעקב משתכן בפאתי שכם. דינה בתו, נטמאת על ידי שכם בן חמור נשיא הארץ. שכם מבקש לשאת את דינה לאישה וכפיצוי הוא מציע ליעקב נדוניה לפי ראות עיניו של יעקב "ואשר תאמרו אלי, אתן". (בראשית ל"ד,י"א). יעקב ממתין עד אשר יישב עם בניו על מנת לקבל החלטה כי "... ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם" (בראשית ל"ד,ה).

לכתבה המלאה...

פרשת ויצא

חמישי, 26 נובמבר 2009

פרשת ויצא מגוללת את גלותו של יעקב מביתו. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח/י). ניסוח תמוה ותמים במידת מה, שהרי יעקב בורח מביתו מפאת עשו המבקש להרגו. הביטוי אכן מעורר שאלות רבות.

לכתבה המלאה...

פרשת חיי שרה

חמישי, 26 נובמבר 2009

בגיל 127 שנים מתה שרה, ואברהם קובר אותה במערת המכפלה. הפרשה מספרת לנו את המשך חייו ומותו של אברהם אבינו. "ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה" (בראשית כה/א). אברהם האלמן לוקח לו בסוף ימיו אישה. הרש"ר הירש מעיר על פסוק זה: "אין להתפלא על כל, שאברהם חזר ונשא אישה. הן היא חי עוד שלשים וחמש שנה וזמן שעולה על האורך הממוצע של חיי הנישואין בימינו".
לכתבה המלאה...

פרשת תולדות

שישי, 20 נובמבר 2009

"ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בר' כה/כב), פירש רש"י ש"רבותינו דרשוהו לשון ריצה. כשהיתה [רבקה] עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת"...אז רבקה שואלת "אם כן למה זה אנכי? (שם, שם)", אחרי שנים של עקרות, כאילו מתחרטת רבקה על הריונה, אבל לא מוותרת. התשובה שרבקה מקבלת מה' "שני גוים בבטנך, ושני לאמים ממעיך יפרדו" (כב/כג)... "ולאם מלאם יאמץ, ורב יעבד צעיר" דורשת ממנה להשגיח על חינוך בניה יותר מאשר כל אם אחרת.

לכתבה המלאה...

פרשת נח

חמישי, 12 נובמבר 2009

לאחר המבול יוצא נח מהתיבה עם משפחתו. נח, השורד את ההשחתה, שנבחר בגלל מידותיו להיות המשך לאנושות. היינו מצפים לטוב. אך לא כך, מיד אנו פוגשים את השחתת המידות האישית שלו ושל חלק ממשפחתו ובסיום הפרשה, את אנשי דור הפלגה.
לכתבה המלאה...

פרשת וירא

ראשון, 08 נובמבר 2009

מאי דכתיב: "כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" (הושע י"ד, )? ... משל ללוט ושתי בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצוה - וצדיקים ילכו בם, הוא שנתכוין לשם עבירה - ופושעים יכשלו בם. נזיר כ"ג ע"א.
לכתבה המלאה...

<< סוף   < הבא   5   4   3   2   1